Saber Ghadimi official Site

در حال بارگذاری اطلاعات لطفا شکیبا باشید

وبسایت شخصی صابر قدیمی

وزن

خبر برگزاری کلاس های آموزشی

ریتم نو: صابر قدیمی ترانه سرای نام آشنای کشور که مدتی است به همراه « علیرضا آذر » جلسه شعری تحت عنوان « شعرانه » را تشکیل و اداره می کند از برگزاری کارگاه مشترک شعر و ترانه با حضور « علیرضا آذر » و همچنین برگزاری کلاس مبانی عروض و قافیه با تدریس خود خبر داد

شکستن نعنادون

نعنا خشک را جايگزين نمک کنيد (خبرگزاري فارس(
ما نيز به پيشنهاد پزشکان جامه عمل پوشانديم و در چند جا به جاي نمک نعنا گذاشتيم، خيلي هم بدمزه نشد:
حامد خيلي بي نعنايي/ تو چقدر بامزه اي نعنادون/ ديگه داري «طعم افراط در ريزش نعنا» (جايگزين شوري) رو در مياري/ عزيزم نعناگيرت شدم/ استاد ما نعناپرورده ايم/ بشکنه اين دست که نعنا نداره/ آخ آخ آخ، روي زخمم نعنا نپاش ماندانا/ نعنا خوردي نعنادون رو شکستي نادون/ خوشگل و با نعنايي، جگرتو خام خام بخورم! (از قول يک چوپان به گوسفندش و لاغير)