Saber Ghadimi official Site

در حال بارگذاری اطلاعات لطفا شکیبا باشید

وبسایت شخصی صابر قدیمی

شعر و ترانه های من

داروخونه

داروخونه

حس نوزادی رو دارم که به دنیا اومد و ، تا اومد بفهمه دنیا چیه، فهمید مرده

شاه روسیاهی م که مهره های خائنش، توو خونه محاصرش کردن و ماتش برده

شعر و ترانه های من

بود ولی دیگر نیست ...

بود ولی دیگر نیست ...

بعد هر شام،سحر بود،ولی دیگر نیست
درد ما زود گذر بود،ولی دیگر نیست

مثل کبریت تری در وسط گندمزارم
... در سرم فکر خطر بود،ولی دیگر نیست